TERMS OF SERVICE

ข้อตกลง เงื่อนไขการใช้งาน

ข้อตกลง และ ระเบียบการใช้บริการ Confirm Group คือ ผู้ให้บริการเช่าพื้นที่ สำหรับจัดทำเว็บไซต์, ออกแบบเว็บไซต์, เขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์ และบริการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งต่อไปนี้จะขอเรียกว่า "ผู้ให้บริการ" และผู้สมัครใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "สมาชิก" โดยมี ข้อตกลงและระเบียบในการใช้บริการ ดังนี้

1. Confirm Group ไม่เปิดให้บริการโฮสติ้งกับเว็บในลักษณะต่อไป
   * เว็บไซต์ที่เป็นการโจมตี สร้างความเสื่อมเสีย หรือทำลายความมั่นคง ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และศาสนาทุกศาสนา หรือแม้กระทั่งเป็นการโจมตี และสร้างความวุ่นวาย เสื่อมเสีย ให้กับผู้อื่นโดยเจตนา
   * เว็บไซต์ที่ให้บริการ bittorent , ดาวน์โหลด MP3 ไม่ว่าจะถูกกฏหมายหรือไม่ก็ตาม
   * เว็บไซต์ที่ส่งอีเมลเป็นจำนวนมาก หรือเว็บไซต์ที่มีการส่ง "สแปมอีเมล" (การส่งอีเมลจำนวนมาก โดยผู้รับอีเมลไม่ยินยอมที่จะรับข้อความเหล่านี้) รวมถึงการส่งอีเมลใด ๆ ที่ริดรอนสิทธิ์ หรือข่มขู่ผู้อื่น
   * เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการเจาะระบบ การเผยแพร่ไวรัส หรือการเผยแพร่ใด ๆ ที่เป็นสิ่งผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมหรือสร้างความวุ่นวาย  และความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นโดยทั่วไป
   * เว็บไซต์ที่มีการใช้งานสคริปต์ที่รบกวนการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ ทั้งความสามารถในการประมวล และหน่วยความจำเป็นจำนวนมาก  ผิดปกติ ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง หาก ตรวจพบจะทำการระงับการใช้งานชั่วคราวจนกว่าจะได้รับการแก้ใขจากผู้ใช้บริการ   และหากยังฝ่าฝืนอยู่ทาง Confirm Group จะปิดเว็บไซต์ของท่านทันทีและไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆทั้งสิ้น

2. Confirm Group ยินดีคืนเงินค่าบริการให้ ภายใน 30 วันนับจากลงทะเบียนใช้งาน ในกรณีท่านไม่พอใจในบริการ จากเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของเราเอง

3. Confirm Group จะมีระบบแจ้งเตือนการหมดอายุของโฮสติ้ง รวมถึงโดเมนที่จดทะเบียนไว้กับทางเรา โดยจะมีการแจ้งล่วงหน้า  30 วัน 15 วัน และวัน 5 วัน วันก่อนที่จะหมดอายุ รวมถึงจะมีการแจ้งยกเลิกการใช้งาน หากทางเราไม่ได้รับการยืนยันการชำระค่าบริการ    หลังจากถึงกำหนดแล้ว 10 วัน ทางเราจะระงับการใช้งานของท่านจนกว่าจะได้รับการชำระค่าบริการ

4. Confirm Group ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกขอดูเอกสารเพิ่มเติม หากพบข้อสงสัยในการร้องขอข้อมูลโฮสติ้ง/โดเมน  ที่ไม่เป็นไปตามระบบที่เรากำหนดเอาไว้

5. หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ลงทะเบียนกับทาง Confirm ไว้โดยไม่ผ่านระบบการจัดการ ทาง Confirm Group   มีความจำเป็นต้องเรียกขอเอกสาร เพื่อประเมินข้อมูลว่าท่านเป็นเจ้าของโฮสติ้งดังกล่าวจริง

6. หลังจากทางทีมงานตรวจสอบธุรกรรมเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ฝ่ายเทคนิคจะส่งข้อมูลโฮสติ้งให้คุณทางอีเมล    ตามอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น

7. อีเมลที่ได้ลงทะเบียนโฮสติ้งไว้ทาง Confirm Group จะยึดใช้อีเมลดังกล่าวในการติดต่อโดยท่านสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลอีเมลล์หรือชื่อผู้ดูแลผ่านทางระบบการจัดการของเรา

8. การจัดส่งข้อมูลโฮสติ้งทุกครั้งทาง “ConfirmGroup” จะส่งให้กับอีเมลที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น

9. เว็บเพจใดๆ ที่ถูกพัฒนาด้วยทีมงานของ Confrim Group ทาง Confirm Group จะสามารถแก้ไของค์ประกอบได้ตามความต้องการของผู้ดูแลเว็บ ในทางตรงข้าม ทาง Confirm Group จะไม่รับแก้ไขเว็บเพจใดๆ ที่ไม่ถูกพัฒนาด้วยทีมงานของ Confirm Group นอกจากมีเหตุผลอันควรและได้รับความยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน โดยทาง Confirm Group จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น

ลิงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง