AFFILATE PROGRAME

ช่องทางการหารายได้ หารายได้พิเศษง่ายๆ

ด้วยนโยบายสนับสนุนให้ทุกคนมีรายได้ ทาง Confirm Group จึงได้ดำเนินนโยบาย Confirm Group Affiliate Program รับคอมมิสชั่น 7-10 % เพื่อให้สมาชิกของ Confirm Group สามารถสร้างรายได้อย่างง่ายๆ จากบริการของเรา

โดย วีิธีการง่่ายๆ คือให้สมาชิกที่ลงทะเบียนแล้ว(หรือสมาชิกใหม่ก็สมัครได้) สมัครใช้ AffiliateProgram เมื่อสมัครแล้ว จะได้ลิงค์ ID ละ 1 ลิงค์ แล้วนำลิงค์นี้ ไปแนะนำเพื่อนมาใช้บริการของเรา เมื่อผู้ที่เข้ามาผ่านลิงค์ดังกล่าว และทำรายการซื้อ host หรือบริการของเรา ผู้แนะนำจะได้ค่านายหน้า หรือ ส่วนแบ่งรายได้จากการขาย 7-10 % ตลอดอายุการใช้งาน และทุกๆ ODER ของผู้ที่มาจากการสมัครสมาชิกผ่านลิงค์นั้น ๆ

(เมื่อสมัครใช้บริการผ่านลิงค์แล้วระบบจะจำค่า และถือว่าทุกยอดซื้อจากผู้ที่สมัครผ่านลิงค์มานั้น ผู้แนะนำจะได้คอมมิสชั่นทุกๆ ORDER) * สามารถขอเบิกคอมมิสชั่นได้เมื่อยอดสะสมครบ 300 บาท